INVESTOINTIKOHTEET

Tulevaisuuden data center Koillisväylän datakaapelin varrella. Seinäjoen Pihlajaniemi on keskeinen paikka datacenterille tulevaisuudessa koillisväylän datakaapelin rakentumisen ansiosta. Seinäjoen Pihlajaniemi on Suomen ja Euroopan tulevaisuuden ”gateway” Aasian dataliikenteelle.

Data center –alue sijaitsee 1,5 kilometrin päässä Suomen pääkuitukaapelista, joka kulkee Helsinki-Oulu –junaradan varrella. Tonttien vieressä on uusi Seiverkot Oy:n omistama 110 kV sähköasema, joka mahdollistaa tällä hetkellä 25 MW:n ja jatkossa jopa 100 MW:n sähkönsyötön. Seinäjoen Energia voi toimittaa vesivoimalla tai CHP-laitoksella tuotettua paikallista energiaa.

Ensimmäisenä kaavoitetaan kolme viiden hehtaarin tonttia. Alueen kokonaisala on 30 hehtaaria. Data centerin naapuriin rakentuu 60 000 kerrosneliömetrin kauppakeskus ja 15 000 asukkaan asuntoalue, joten data centerin hukkalämpö voidaan saada tehokkaasti hyötykäyttöön. Alue kytkeytyy Seinäjoen energian hallinnoimaan kaukolämpöverkkoon.

Sijainti ja saavutettavuus
– Välitön yhteys valtatielle VT 19 (Helsinki-Tampere-Oulu) ja yhteys valtatielle VT 18 (Jyväskylä-Vaasa)
– Alueen koko noin 15 hehtaaria (jaettavissa useammaksi tontiksi)

Tontit ja infra
– Sähköverkko 25-100 MW ja valtakunnallinen kuiturunkoverkko lähietäisyydellä, useita tietoliikenneoperaattoreita ja sähköntuottajia
– Lämmön hyötykäyttö mahdollista viereisellä Eskoon kaupallisella alueella

 

Lisätietoja ja tonttivaraukset: Pekka Hunnakko, palvelupäällikkö, Into Seinäjoki Oy, puh. 0500 569 807, pekka.hunnakko(at)intoseinajoki.fi